dipl.ing. Nižetić Sandro - asistent.,zn.novakDipl.ing. Sandro Nižetić, asist., rođen je 3.6.1980 g. u Splitu. Srednju tehničku školu, smjer energetika, završava školske godine 1998/1999 i iste godine upisuje Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, smjer strojarstvo. U svojoj generaciji prvi diplomira u redovnom roku, pod vodstvom mentora dr.sc.O.Fabrisa, na temu ''Klimatizacija dijela objekta FESB-a i pogon rekreacijskog klizališta''. Za vrijeme studiranja sudjeluje u radu katedre za Termotehniku kao demonstrator iz grupe predmeta ''Nauka o Toplini'', u početku pod vodstvom pok.,dr.sc.V.Žitka. Neposredno nakon diplomiranja zapošljava se kao stručni suradnik FESB-a, gdje aktivno sudjeluje u različitim studijama za privredu i Splitsko Dalmatinsku županiju. Istovremeno sudjeluje u nastavi kao honorarni asistent iz grupe predmeta ''Nauka o Toplini''. 2004 godine zapošljava se na Fakultetu elektrotehnike strojarstva i brodogradnje, kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistent. Sudjeluje u nastavi iz grupe kolegija ''Nauka o toplini''. Studira na poslijediplomskom znanstvenom doktorskom studiju na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Primarno područje njegovog istraživanja se bazira na projektu MZOŠ, ''Bitno smanjenje visine dimnjaka solarnih dimnjačnih elektrana'', pod vodstvom mentora dr.sc. Nevena Ninića. Trenutno je u procesu izrade doktorske disertacije na FESB u Splitu. Aktivno se služi engleskim jezikom.

ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI :

S.Nižetić, N.Ninić ''INFLUENCE ON OVERALL SC POWER PLANT EFFICIENCY AND POSSIBILITY OF THEIR FURTHER DEVELOPMENT'', International Congress - Energy and the Environment,Opatija 2006

N.Ninić, Z.Jurić, S.Nižetić, ''THERMODYNAMICAL ASPECT OF DEFINITIONS CAPE AND TCAPE'', Geofizika Journal, December 2006

N.Ninić, S.Nižetić, ''SOLARNA ELEKTRANA SA STRUJNIM PRODUŽETKOM DIMNJAKA'', Patentna prijava, 2006

S.Nižetić, ''SOLARNE DIMNJAČNE ELEKTRANE-VIZIJA PRETVORENA U STVARNOST'',Energetika,Gospodarstvo, Ekologija, Etika, I/2006
rad možete pogledati ovdje

N.Ninić, S.Nižetić, ''SPLIĆANI UKROTILI TORNADO'', Znanstveno popularni tekst-SLOBODNA DALMACIJA,21.05.2006, www.link

O.Fabris, S.Nižetić, ''Idejni projekat za klimatizaciju upravne zgrade TDM-a'' , 2004 -rad možete preuzeti

O.Fabris, S.Nižetić, B.Hrastnik, ''Studija sa idejnim rješenjem energetski optimalnog termotehničkog postrojenja za sportski kompleks bazena u Poljudu'' , 2003

O.Fabris, S.Nižetić, ''Studija sa idejnim rješenjem višenamjenskog termoenergetskog postrojenja za klimatizaciju prostora i pogon rekreacijskog klizališta, 2003

ČLANSTVA:

ASHRAE-American Society of Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers, Inc.

Hrvatska glazbena unija, HGU

KUD , Filip Dević

Udruga ljubitelja čokolade, No 154

Svira solo gitaru u rock bendu "DIKTATORI" 

 

 

|